מודל האטום של בוהר: אלקטרונים )מצוינים בעיגולים שחורים( יםולים להימצא רק במסלולים המסומנים בעיגולים ירוקים מקווקווים ולא ביניהם. םאשר אלקטרון "קופץ" ממסלול אחד למשנהו, הוא פולט פוטון בעל אנרגיה המתאימה להפרש האנרגיות בין שני המסלולים.