צרור של חלקיקי אור

על פי המודל של איינשטיין , ניתן להסתכל על האור כמורכב , למרות אופיו הגלי , מחלקיקים חסרי מסה הנקראים פוטונים . האנרגיה של פוטון בודד היא בדיוק ה"מנה" של פלאנק , . h › כלומר , האור מגיע במנות ( בקוונטים ) של אנרגיה , שהן כפולות שלמות של אנרגיית פוטון בודד . אור הנפלט מפנס מורכב מפוטונים . * למעוניינים , ערכו של קבוע פלאנק הוא 10 ש h = 6 . 626 ביחידות של ג'אול כפול שנייה . גם גלי רדיו הנקלטים בטלפון הסלולרי שלנו מורכבים מפוטונים , רק שלאלו יש תדירות קטנה בהרבה מאשר לפוטונים של אור . ניתן לדמות מודל זה של מקור אור למכונת ירייה היורה צרורות של כדורים ; פוטון בודד שקול לכדור אחד הנפלט ממכונת הירייה , וקרן האור , המכילה פוטונים רבים , שקולה לצרור כולו . התדירות › או לחלופין מנת האנרגיה h › קובעת את צבעו של הגל הנפלט . לדוגמה , לפוטון המתאים לצבע ירוק יש מנת אנרגיה גדולה יותר מאשר לפוטון המתאים לצבע אדום , כפי שלכדור הנפלט ממקלע יש אנרגיה רבה יותר מאשר לכדור הנפלט מאקדח קטן . מספר הפוטונים שפולט מקור הקרינה קובע את עוצמת האור — ככל שמספר הפוטונים גדול יותר , כך מקור האור בהיר יותר . על פי מוד...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ