תיאור סםמטי של מבנה האטום: גרעין האטום מורםב מפרוטונים בעלי מטען חשמלי חיובי ומנויטרונים חסרי מטען המהווים את הדבק שמחזיק את הגרעין. מספר הפרוטונים בגרעין קובע את סוג האטום )למימן פרוטון אחד, להליום שניים, לפחמן שישה‭.)‬ את הגרעין מקיפים אלקטרונים בעלי מטען שלילי, הנמצאים במסלולים קבועים. המרחק הממוצע בין האלקטרונים לגרעין גדול פי ‭100,000‬ לערך מקוטר הגרעין עצמו.