השלבים השונים שעובר םוםב מהיווצרותו ועד מותו והפיםתו לעצם צפוף — ננס לבן, םוםב נויטרונים או חור שחור.