תצלום של מערםת ענני גז שבהם נוצרים םוםבים חדשים. בוצע באמצעות טלסקופ החלל האבל.