תצלומים של גלקסיות אליפטיות: מימין הגלקסיה ‭,NGC 2787‬ ומשמאל גלקסיה ‭.NGC 1132‬