תצלומי אינפרה־אדום של גלקסיית הסומבררו )מימין( וגלקסיה ‭M63‬ )משמאל‭.)‬ הדסקה האדומה הנראית בםל אחד מהתצלומים מקורה בפליטה של קרינה אינפרה־אדומה על ידי חגורות אבק בדסקת הגלקסיה, המתחממות םתוצאה מבליעה של אור נראה וקרינה אולטרה־סגולה שפולטים הםוםבים. התצלומים נעשו באמצעות טלסקופ האינפרה־אדום ע"ש שפיצר, המוצב על גבי לוויין בחלל.