גלקסיות ספירליות במבט־על: מימין הגלקסיה ‭.M81‬ משמאל הגלקסיה ‭.NGC 1300‬ מרבית הםוםבים נוצרים בזרועות הלולייניות )מה שמעניק את הגוון הםחלחל‭,)‬ שם הצפיפות גדולה ביותר.