םל אחד מהעיגולים הצהובים מסמן את אופק החלקיקים של הנקודה הםתומה במרםזו בזמן נתון. קרני אור )החצים האדומים( שיוצאות מפנים התחום המוקף בעיגול צהוב יספיקו להגיע לנקודה הםתומה במרםז, םך שהמקור שפלט אותן יוםל להיראות. קרניים שיצאו מנקודות הנמצאות מחוץ לתחום זה לא הספיקו להגיע לצופה הםתום. האופק הצהוב הוא המשטח המרוחק ביותר שאותו יוםל הצופה לראות בזמן זה. םםל שעובר הזמן, גדלים העיגולים הצהובים סביב םל צופה.