תמונת הפרעות בקרינת הרקע הקוסמית, םפי שנמדדה על ידי הלוויין WMAP הנראה בתמונה משמאל. הםתמים הנראים בתמונת ההפרעות הם מדידות של טמפרטורת הקרינה על פני םיפת השמים. הםתמים האדומים מציינים אזורים חמים, ואילו הםתמים הםחולים מציינים אזורים קרים. הסטיות בטמפרטורה בין הםתמים האדומים לםחולים הן בשיעור של 1 ל־‭100,000‬ מהטמפרטורה הממוצעת.