הכרונולוגיה של היקום

על בסיס המודל של פרידמן ולמטר , ובעזרת חוקי הפיזיקה הידועים לנו , ניתן לתאר את קורות היקום מינקותו ועד ימינו . את שלב הלידה עצמו עדיין לא ניתן Ralph Alpher , Hans Bethe , and George Gamow , “ The Origin of Chemical Elements" , * . Physical Review , 73 ) 7 ( , 1948 , pp . 803-804 ** בבדיחות הדעת הוסיף גמוב למאמר כמחבר שותף את שמו של ידידו האנס בתה , לימים חתן פרס נובל וראש הקבוצה התיאורטית בפרויקט מנהטן , כדי שיתקבל רצף השמות אלפר , בתה , גאמוב , שצלילו מזכיר את שלוש האותיות הראשונות באלפבית היווני , אלפא , בטא , גמא . לתאר באמצעות הפיזיקה הקיימת , בעיקר מכיוון שאף אחד לא הצליח עדיין לנסח תורת כבידה קוונטית . בשבריר השנייה הראשון שלאחר היווצרותו היה היקום חם וצפוף מאוד . הטמפרטורה היתה כה גבוהה , עד שאפילו אטומים וגרעיני אטומים לא יכלו להתקיים , כיוון שהותכו מיד עם היווצרותם , כפי שבתנורי ההיתוך של מפעלי פלדה ברזל אינו יכול להתמצק אלא רק להתקיים בצורת גז או נוזל . בשלב זה הכיל היקום מעין תערובת של חלקיקי יסוד המכונים קוורקים וגלואונים , שמהם מורכבים גרעיני האטומים ( דיון בנושא קוורקים ו...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ