התםונות הגיאומטריות של םל אחד משלושת היקומים של פרידמן מודגמות על ידי תנועת קרני אור )הקווים הצהובים‭:)‬ ביקום סגור שתי קרני אור היוצאות ממקור נתון ייפגשו לבסוף מחדש; ביקום שטוח הזווית בין קרני האור נשארת קבועה לאורך מסלולן; ואילו ביקום פתוח הקרניים מתבדרות, םלומר הזווית בין הקרניים גדלה לאורך המסלול. תםונה זו שקולה לעובדה שסםום הזוויות במשולש גדול מ־180 מעלות ביקום סגור, שווה ל־180 מעלות ביקום שטוח וקטן מ־180 מעלות ביקום פתוח.