תודות

במהלך העבודה על הספר התלבטתי רבות לגבי אופן בחירת הנושאים והצגתם . ההערות הרבות והעצות הנבונות שקיבלתי מחברים , מבני משפחה ומעמיתים למקצוע סיפקו לי הרבה חומר למחשבה ועזרו לי לעצב את הגרסה הסופית . במיוחד אני רוצה להודות לפרופ' חגי נצר ולפרופ' מאיר מידב מאוניברסיטת תל אביב על שנענו לבקשתי לקרוא גרסאות מוקדמות של הטקסט ותרמו לי מניסיונם העשיר ומחוכמתם הרבה . המבנה וסדר הצגת הנושאים , כפי שמשתקפים בגרסה הסופית , הם תולדה של עצותיהם למודות הניסיון . תודה מיוחדת גם לפרופ' יעקב בקנשטיין מהאוניברסיטה העברית על עזרתו בפרק הדן בחורים שחורים , לפרופ' ניר שביב מהאוניברסיטה העברית על שיחות בנוגע לקשר שבין קרינה קוסמית לאקלים כדור הארץ , לד"ר יגאל שמיר על הסבריו המעמיקים בנושאים הקשורים לפיזיקת החלקיקים , ולבני , רותם לוינסון , על שהאיר לי נקודות שונות באור אחר ודחף אותי לכלול כמה נושאים שלא היו על הפרק . תודות לפרופ' אבי לב מאוניברסיטת הרווארד , לפרופ' אברי ברודריק מהמכון הקנדי לאסטרופיזיקה , לפרופ' סטפן רוזווג מאוניברסיטת גשייקובס ברמן בגרמניה ולפרופ' מיגל אלוי מאוניברסיטת ולנסיה , על שניאותו לספ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ