התוכן

מבוא 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 הדתל " ש : קווים לדמותו 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 שיח של זהות : הדתל " ש ים והחברה הישראלית 35 . . . . . . . . 3 יחס הממסד הדתי 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ימין ושמאל : דתל " שים ופוליטיקה 111 . . . . . . . . . . . . . . . 5 דתל " שים מזרחים 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 היצירה הדתל " שית 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תודות בראש ובראשונה אני מבקשת להודות לכל הגברים והנשים שראיינתי לספר זה , שניאותו לחלוק אתי א ת סיפור חייהם ולשתף אותי בתובנות , בבחירות שעשו ובחוויות אינטימיות מעולמם . תודתי נתונה גם לאנשים שמלווים אותי בדרכי האקדמית ובמחקרי – אבי שגיא ודורית למברגר , ולכל מי שהעשירו את עולמי בחוכמתם – סמי שלום שטרית , ניסים מזרחי , נעמי בנצר , יפעת ביטון , חזקי שוהם , אבנר בן זקן , אלי ברקת ורבים אחרים . אני מודה לעורכי הספר , ליהונתן נדב , שהבנתו , ידענותו וגישתו המקצועית סייעו לי ברגעי ספק ; ולשגיא גרין שליווה את הספר...  אל הספר
עם עובד