הדתל"שים

מסע אל עולמם של דתיים לשעבר פוריה גל גץ פוריה גל גץ הדתל " שים פוריה גל גץ הדתל " שים מסע אל עולמם של דתיים לשעבר הוצאת עם עובד  אל הספר
עם עובד