מפתח

ערכה רחל יורמן אבדות במלחמה 438 אבו אל–הודה , תופיק 237-236 235 217 426 298 292 אבו דיא , אבראהים 153-152 146-145 אבו זריק 332 158 אבו כביר 126 אבו סעוד , שיח' חסן 101 אבו עגילה 403 399 396 395-390 387 407 אבו שושה ( ליד משמר העמק ) 158 49 332 אבו שושה ( ליד רמלה ) 256 185 132 ) 497 הע' ( 229 אביגור , שאול 229 אבידן , שמעון 151 142 137 107 אבן ( איבן , ( אבא ( אוברי ) 366 356 196 58 415 379 אבן סעוד , מלך ערב הסעודית 49 40 39 ) 461 442 424 210 84 79 הע' ( 148 אבראהים , רשיד חאג' 166 41 אבריאל , אהוד 120 59 אג'זם 325 229 אג'ליל אל–קבליה 176 אדנבה 304 או"ם 396 195 67 54-53 42 אונסקו"פ ( ועדה מיוחדת של האו"ם לארץ ישראל ) 113 91 80 76 75 72-56 ) 457 291 216 215 121 הע' ( 56 50 45 אונר"א 448  אל הספר
עם עובד