הערות

לפרק : 1 תביעות בעלות : רקע היסטורי 1 ולדימיר ( זאב ) דובנוב ( יפו , ( אל שמעון דובנוב ( סנט פטרבורג , 20 . 10 . 1881 , ( מצוטט בשפירא , חרב היונה , עמ' . 87-86 2 נפתלי הרץ אימבר , אנוכי , כל שירי נפתלי הרץ אימבר , תל אביב , 1950 הוצאת מרדכי ניומן , עמ' 49 ( אין ציון עורך . ( Finlayson , Shaftesbury , p . 441 ; Garfinkle , "Origin , Meaning , Use andAbuse 3 " . of a Phrase שפטסברי כתב , כי יש לזווג "ארץ ללא עם" עם "עם ללא ארץ . " 4 אליעזר בן יהודה ויחיאל מיכל פינס אל רש"י פין , , 18 . 10 . 1882 מצוטט בבארי , ראשית הסכסוך , עמ' . 39 5 אחד העם , "אמת מארץ–ישראל , " המליץ , . 19-20 . 6 . 1891 6 מצוטט בדוד ויטל , המהפכה הציונית , כרך , 'א עמ' . 279 7 גורני , השאלה הערבית , עמ' . 27 ; Mandel , Arabs and Zionism , p . 41 8 בארי , ראשית הסכסוך , עמ' . 82 9 יוסף ד'יא אל–ח'אלדי אל צדוק כאהן , , 1 . 3 . 1899 מצוטט בבארי , ראשית הסכסוך , עמ' Mandel , Arabs and Zionism , pp . 47-48 ; 90-89 Khalidi ( ed . ) , From Haven to Conquest , pp . 91-93 10 Azoury , Le reveil de la nation arabe , pp . 6-7 , ...  אל הספר
עם עובד