‭.25‬ מבצע חורב, עוג'א, רפיח וסיני, 22 בדצמבר ‭7 — 1948‬ בינואר 1949