‭.24‬ מבצע חירם, חזית הצפון, ‭31-27‬ באוקטובר 1948