"עובדה ניצחת‭:"‬ "היהודי" נרמס תחת מגפי "הצבא המצרי‭,"‬ "הלגיון הערבי" וצבאות "עיראק‭,"‬ "סוריה" ו"לבנון" )רוז אל יוסוף, ‭)20.10.1948‬