כתב כניעה בחתימת נכבדים ערבים מקומיים, עכו, 18 במאי 1948 )באדיבות ארכיון צה"ל(