משמאל לימין: יגאל אלון, יגאל ידין, דוד בן גוריון ויעקב דורי )באדיבות ארכיון צה"ל(