חיילים ישראלים כובשים את קלנסואה שבמשולש הקטן, מאי ‭,1949‬ לאחר חתימת הסכם שביתת הנשק בין ישראל לירדן )באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית(