מפקד הלגיון עבדאללה תל )משמאל( ועוזרו )באדיבות ארכיון צה"ל(