חלוקת מים בירושלים הנצורה, אביב 1948 )באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית(