כיבוש סעסע בידי צה"ל, הגליל העליון, מבצע חירם, שלהי אוקטובר 1948 )באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית(