התחנה המרכזית בתל אביב לאחר הפצצה מצרית, מאי 1948 )באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית(