חיילים ישראלים בפריצה לבאר שבע, מבצע יואב, 21 באוקטובר 1948 )באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית(