פליטים ערבים נוטשים את הגליל העליון, מבצע חירם, אוקטובר-נובמבר 1948 )באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית(