‭.22‬ השטחים שבידי ישראל בסוף "עשרת הימים‭19 ,"‬ ביולי 1948