6 ההפוגה הראשונה, 11 ביוני 8 – ביולי 1948, והקהילה הבינלאומית והמלחמה

ההפוגה הראשונה נכנסה לתוקפה 11–ב ביוני 1948 בעקבות כמה מסעות לךושוב של הרוזן פולקה ברנדוט , המתווך המיוחד של האו"ם לארץ ישראל , שנתמנה לתפקיד מכוח החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 14–ב במאי . ההחלטה קראה למנות "מתווך" שיפעל לאבטחת האתרים הקדושים , לרווחתה של האוכלוסייה בארץ ישראל ולקידום "הסדר בדרכי שלום של המצב העתידי בארץ ישראל . " ברנדוט , שבארבעת החודשים הבאים מיקד את מאמציו בהשגת הסדר שלום ישראלי–ערבי , מונה בידי טריגווה לי , המזכיר הכללי של האו"ם , 20–ב במאי . לפני כן , בשנות מלחמת העולם השנייה , כיהן , חרף היותו דיסלקטי , כסגן ראש הצלב האדום השוודי ובתפקידו זה הציל מציפורני הנאצים חיי אלפים , בהם יהודים רבים . הוא לא ידע שמץ דבר כמעט על המזרח התיכון או על ארץ ישראל , ובשל מינויו החפוז לא היה סיפק בידו ללמוד הרבה . כאשר בא ברנדוט לפריז 25–ב במאי , בדרכו למזרח התיכון , התרשם רלף באנץ , ' האינטלקטואל האמריקני השחור שמינה טריגווה לי לסגן המתווך , כי ברנדוט ורעייתו האלגנטית אסטל "כאילו באו למסיבה . " באנץ' היה פקיד בכיר ויעיל מאוד באונסקו"פ והיה בקיא בבעיית ארץ ישראל לפני ולפנים . בחניית...  אל הספר
עם עובד