‭.13‬ קרב לטרון השני ‭")‬בן–נון בי"ת‭,("‬ חזית המרכז, ‭31-30‬ במאי 1948