‭.12‬ קרב לטרון הראשון ‭")‬בן–נון אל"ף‭,("‬ חזית המרכז, 25 במאי 1948