‭.11‬ מבצע קלשון וההתקפה הירדנית על ירושלים, ‭28-13‬ במאי 1948