פרשי חטיבת גבעתי בכפר הערבי הנטוש נַבּי רוּבּין, אוגוסט 1948 )באדיבות הארכיון הציוני המרכזי(