חייל מצרי הרוג בחוליקאת, מבצע יואב, אוקטובר 1948 )באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית(