שבויי מלחמה מרמלה, מבצע דני, ‭13-12‬ ביולי 1948 )באדיבות הארכיון הציוני המרכזי(