שומרים לוחמי ה"הגנה" ביישוב בנגב, תחילת 1948 )באדיבות הארכיון הציוני המרכזי(