הארי טרומן וחיים ויצמן )באדיבות הארכיון הציוני המרכזי(