רופא מטפל בלוחם פצוע של ה"הגנה‭,"‬ ככל הנראה בחזית ירושלים )באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית(