חיילים בריטים עוצרים חשודים יהודים בפעולות טרור )באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית(