רחוב בן–יהודה בירושלים בשעת התפוצצויות כלי הרכב הממולכדים שהפעילו הערבים, פברואר 1948 )באדיבות הארכיון הציוני המרכזי(