מטוס מצרי שיוּרט בשמי תל אביב, מאי 1948 )באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית(