מגויסים של ה"הגנה" בני העדה החרדית באימון )באדיבות ארכיון צה"ל(