לוחמי מיליציה ערבים נושאים תינוק יהודי "שבוי" לאחר המתקפה על שכונת התקוה, דצמבר 1947 )באדיבות הארכיון הציוני המרכזי(