1 תביעות בעלות: רקע היסטורי

מלחמת 1948 היתה תוצאה בלתי–נמנעת כמעט של יותר מחצי–מאה שנות חיכוך וסכסוך בין ערבים ליהודים , שהחלו בהגיע ראשוני העולים היהודים ממזרח אירופה בשנות השמונים הראשונות של המאה התשע–עשרה לארץ ישראל . " ציונים" אלה – השם נגזר מ"ציון , " אחד מהרי ירושלים שהיה לאחד מכינויי העיר בתנ"ך ולימים חל על ארץ ישראל כולה – הונעו מכוח שני דחפים : כמיהה משיחית מדורי דורות לחידוש ממלכתיות יהודית בארץ האבות , שנתקבעה בתפילה היהודית היומיומית , ואנטישמיות אירופית שחוללה פרצי פוגרומים באימפריה הרוסית הצארית . נחשול המודעות הלאומית , השאיפות הלאומיות והפעילות הלאומית , שגאה במאה התשע–עשרה באיטליה , בגרמניה , בפולין וברוסיה , ובמרחבי הקיסרות האוסטרית–הונגרית הרב–לאומית , היה מצע גידול רעיוני פורה ומצפן מורה–כיוון לאבות הציונות . העם היהודי התעצב בארץ ישראל , שבה שלט לסירוגין בין 1200 לפני הספירה למאה השנייה לספירה . הרומאים , שכבשו וחזרו וכבשו את הארץ ודיכאו מרידות במאה הראשונה ובמאה השנייה לספירה , כינו את הארץ בשם חדש – "פלשתינה" – כדי לנתק את היהודים , שאת רבים מהם הגלו , מארצם . השם החדש נגזר משם החבל המשתרע...  אל הספר
עם עובד