תולדות המלחמה הערבית הישראלית הראשונה 1948

בני מוריס 1948 של בני מוריס הוא אבן–דרך שאין ערוך לחשיבותה בחקר היחסים בין יהודים לערבים בארץ ישראל . חשיפת סבכיה של המלחמה , תיאור מהלכיה ותיעוד התמורות שחלו בה מעמידים סיפור מורכב מאוד שלא תואר עד כה במלוא הסתעפויותיו ורכיביו . כדרכו , המחבר אינו נרתע מן העובדות שחשף בתעודות הרבות שחקר וניתח לצורך מחקר זה ומסכל ניסיונות לחריצת דין חד–צדדית ומוטה של צד זה או אחר . משבחי הביקורת על הספר : " בספרו החדש פורש בני מוריס יריעה רחבה ביותר ומספר על המלחמה מכל היבטיה : מהלך הקרבות , תגובות העולם והמעצמות , המחלוקות הפנימיות בקרב יהודי ארץ ישראל , ניהול המלחמה בצד הערבי על חולשותיו , שסעיו ופילוגיו . הפן הכלכלי והרבה מהצד האנושי והמחיר שהצדדים  אל הספר
עם עובד