רשימת כתבי היד שהמחבר השתמש בהם ומביאם

( הספרים שעדיין לא יצאו לאיר מסומנים בכוכב . ( > אגרו 1 השבת , למי . < 275 אוצר נחמד מאת הקראי טוביה ( כיי אופנהיימר 255 פ 1 ליו , < עמ' . 500 > אור הדרשנים ( בידי ו * חיים [ מיכאל , ([ עמי . < 526 אור זרוע מאת ר' יצחק בן משד . מווינא ( כ"י אוםנהיימר 648 סוליו , ( עמ' . 333 [ י"ל בזיטא מיר , תרכ"ב ( ח"א , ח"ב !( ירושלים , תרמ"ז , תרינ ( ח"ג , ח"ד . [( אלכסייאד , מאת ר' אברהם p הרמב"ם ( כ"י אופנהיימר 1172 קוורטו , ( עמ' >] . 504 נדפס בתחילת כרם חמד חלק שני ( ווינא תקצ"ו . <( הוספת המחבר שם . [ >• ארון העדות מאת ר' יהודה ( בידי מ . י . ברסלאו , ( עמ' . < 504 , 503 אורח צדיקים מאת הקראי שמחד , יצחק , עמ' . 522 , 339 , 310 ארי נוהם מאת ר' [ יהודה ] ליאון מודינא , עמ' . 537 [ י"ל ע"י י . פירסס , ליפסיא . [ 1840 ביאור מאת ר' מנחם קרא ( כ"י אופנהיימר 1172 קוורטו , ( עמ' . 504 >• ביאורי ך בוניט ( בספריה שבהמבורג , ( עמ' . < 505 , 390 , 368 , 365 בראשית רבתי ( בידי רפופורט , ( עמ' 437 ואילך , . 454 [ הספר יצא על ידי ( ירושלים ת '' ש . [( >• הלכות תפלה ( כ"י המבורג עבריים , ( 80 עמ' . < 521 , 5...  אל הספר
מוסד ביאליק