פרק עשרים ושלשה: ענין הדרשה בתקופה הרבנית השניה

לא לייו ^"" ליים יי היי "שיות השנים האיור י ש ? | הטאה הט " י עי 1 עמוסת מאורעות . היסודות לעתיד גדול לאנושות כולה הונחו בתקופה ההיא . חורבנה של ממלכת ביזנטיה חל אותה שעה שעלה שחר הנזרע , וכיבושה של קונשטנטינא — בשעה שנאת לעולם ההמצאה כת האלםות של גוטנכרג החולשת על םולטאנים ; כננד זדונה האכזרי של האינקביזיציה באה הריפורםה של הכנםיה , וכעונש לבני אםפטיה , שזה עתה שדדו את אוצרות גרנדה ואוצרות היהודים , נגלה להם חעזלם החדש , שזללו וםכאו את זהבו עד שנהפכו לקבצנים . הלימודים הקלאסיים , אמנות הדפום , לו-תר ואמריקה שינו מעט מעט את דרך המחשבה ואת הנימוסים , את החוקים ואת המוסדות , ונתנו לשררה ולתרבות מקומות אחרים וחדשים למושב . כל זה השפיע על גורל היהודים ומעמדם , וגם על תרבותם , השפעה ברורה , שהיתה שונה בארצות השונות של התפוצה . האצילים שביהודים שגורשו באכזריות לא אנוש מחצי האי הפיך 5 אי — הגרועים שבהם נשארו שם כנוצרים הרשים — פנו בעיקר למדינות העותוטניות שבשלשת חלקי העולם , במקום שהאיסלאם , שעדיין לא הוכשר למדיניות מעין זו של הכמורה באםפטיא , נתן להם מקלט . מקצתם התישנו בערי איטליה , ואחר כ...  אל הספר
מוסד ביאליק