פרק תשעה־עשר: מבנה ההגדה

ךף > ךןךילךן על הטררש ועקבנו אחריו מנכיעתו הקדומה ביותר בםפר וכרי הימים , דרך כל הזרמים קד הים הגדלל של הילקוט , מהלך של אלף וחמש מאות שנה , והרי אנו סוקרים עתה לאחור ומעיפים עין קל אותן העתים והשאיפות , כדי להסתכל במלאכת ההגדה ופעולתה בחייה האורגניים ולהכיר כראוי את הכללות והפרטות בנוגע לספרות ההיא , מקום הולדתה ותקופותיה . הזמן , שאינו ניכר כהיסטוריה אלא על ירי ראיית גלגולי ההתפתחות , רגילים לחלקו לפרקים שונים , לפי הצורות שהכחות המפותחים הטביעו על אנשי הרוח ומפעליהם , ולהציב את גבולותיהם של פרקים אלה ליד מאורעות חיצוניים מסוימים . אכן מאורעות אלו אינם מקריים , ורק מתרוממים הם כסימני היכר מתוך שמטת העתים של שנות מאות , משום שהם היו המטרה ההכרחית של פעולה בת מאות שנים ונקודת מוצא לנתיבות חדשות של עבודת הרוח . ספרות ישראל , שהמדרש היה כמעט ביטויה היחיד כאותו זמן יש לה אף היא גלגולי התפתחות ופרקי זמן טשלה ; לכאן שייכים ביחוד הסתלקות הנבואה , פעולת אנשי כנסת הגדולה , פריקת עול מלכות םוריה העריצה , חורבן ירושלים , חיבור המשנה , עריכת הגמרא , תחילת המדע הערבי , גויעת המסורה הישירה , צמיחת ...  אל הספר
מוסד ביאליק